Margbein  NYHET 2022

11.06.2022

Nyhet for i år er at vi tar ut margbein, dette sitter på bog og lår bein.  Det er det vi også kaller for rørben. Hos oss tar vi det kun ut på lår beinet, dette grunnet oppdeling av dyret til kjøtt esker.

I margbeinet sitter det mye næring, dette er nå blitt veldig populært å gratinerer i ovnen.


Bilde kommer til høsten når vi har fått produktet hjem:)